Co zrobić, gdy ktoś narusza moje prawa autorskie?

Zaznaczmy na samym początku,że nie mamy obowiązku aktywnego wyszukiwania plików w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich, zgodnie z art. 4 Warunków oraz zgodnie z § 5 ustawy nr 480/2004 Sb. (Dz. U.) o niektórych usługach spółek informatycznych, aczkolwiek jesteśmy upoważnieni i zobowiązani do bezzwłocznego usunięcia takich plików z Portalu, natychmiast po stwierdzeniu ich niezgodnego z prawem charakteru. Z tego względu wspieramy Użytkowników i osoby trzecie, ich prawa do ochrony własności intelektualnej czy przemysłowej, prawa do ochrony dóbr osobistych i godności ludzkiej, ewentualnie inne prawa, które mogłyby być naruszone przez treść plików, wczytanych na Portal przez któregoś z Użytkowników.

Z tego względu wszystkim wyżej wymienionym osobom zalecamy postępować w sposób następujący:

1.Ocenić, czy przechowywany plik rzeczywiście narusza ich prawa i zidentyfikować te prawa (np. prawo do udostępniania dzieła autorskiego publiczności w rozumieniu § 14 ustawy nr 121/2000 Sb. (Dz. U.), prawa autorskiego, lub inne prawa majątkowe według prawa autorskiego itp.); w przypadku wątpliwości skonsultować tę kwestię z radcą prawnym lub inną kompetentną osobą;

2.Przy nazwie każdej publikacji znajduje się odnośnik "Zgłoś naruszenie". Po kliknięciu w niego pojawi się formularz kontaktowy, za pomocą którego można nam przekazać informacje o naruszeniu. Wymagane informacje:

Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

Określenie materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem czynności naruszających prawo i powinien być usunięty

Informacje kontaktowe, w tym adres, numer telefonu oraz adres email

Informacja o lokalizacji pliku, na przykład adres URLPrzyjęte zawiadomienie, zawierające wyżej wymienione informacje, zostanie rozpatrzone pod względem swojej zasadności oraz tego czy nie zostało wniesione przez osobę do tego nieupoważnioną. W przypadku, gdy zawiadomienie rzeczywiście świadczy o niezgodnym z prawem charakterze pliku, plik zostanie, bez dodatkowego wezwania użytkownika, który umieścił go na Portalu, usunięty W przypadku powtarzających się zawiadomień dotyczących plików wczytanych na Portal przez jednego użytkownika, konto tego użytkownika zostanie zlikwidowane.

Wszelkie dane na temat użytkownika, którego dotyczy zawiadomienie oraz na temat jego konta użytkownika, z adresem IP, z którego dokonano wczytania pliku włącznie, mamy prawo zachować i udzielić ich osobom trzecim w przypadku, że tak będzie nakazywać prawo, nawet po usunięciu konta użytkownika.

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH PROSIMY ZGŁASZAĆ NA ADRES dmca@wrzucajpliki.pl