× Sign Up Login Upload

Regulamin Serwisu


Postanowienia ogólne


Serwis WrzucajPliki.PL-Twój hosting plików służy do przechowywania i udostępniania przez Użytkowników plików innym osobom.

W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików, z których następnie mogą korzystać, za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz praw i interesów ADMINISTRATORA.WrzucajPliki.PL-Twój hosting plików


Zasady korzystania z serwisu


 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 • Użytkownik w ramach Konta może przechowywać swoje pliki w dowolnych katalogach stworzonych w ramach Konta.
 • Użytkownik korzystając z serwisu catshare poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego Konta premium lub środków zgromadzonych w programie partnerskim.
 • Administrator ma prawo do usuwania plików bez wcześniejszego powiadomienia właścicieli umieszczonych plików i osób postronnych.
 • Zabrania się zakładania kilku kont.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
 • Pliki o zawartości pornograficznej, łamiącej prawo lub prawo autorskie będą usuwane, a ich umieszczanie na serwerze jest zabronione.
 • Zabrania się korzystania z chwilowych emaili np. 10minut itp.
 • Zabrania się używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
 • Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).